TMG Grondwerken

Uw persoonlijke gegevens en de bescherming daarvan in het kader van de AVG:

De volgende regels volgen wij:

  • De door u verstrekte gegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Deze gegevens worden alleen gebruikt om met u te communiceren met betrekking tot een bepaald project waarvoor u ons zou kunnen uitnodigen. Daaruit voortvloeiend worden de gegevens gebruikt voor het maken van een offerte en eventueel het opstellen van een factuur. Wij gebruiken uw gegevens voor geen enkel ander doel.
  • Slechts de noodzakelijke gegevens die voor uw project noodzakelijk zijn worden verzameld, ten behoeve van een offerte en uiteindelijk het opstellen van een factuur. Deze gegevens bevinden zich alleen in ons e-mailprogramma en in ons boekhoudkundig systeem, nergens anders.
  • De gegevens die u ons verstrekt moeten correct zijn.
  • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht onder andere op basis van de fiscale wetgeving.
  • Uw gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.